An Education Blog

word direction logo

Etkileri tüm ve zemin arpa taneleri kendi ruminal beslenme kuru madde ve ham protein çözünebilirlik ve erkek kuzu performansını- (Turkish)

S.R. Ebrahimi-Mahmoudabad, M. Taghinejad-Roudbaneh

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

Key words: Processing, sheep, carcass characteristics, Longissimus dorsi muscle.

Soyut
stanza_artist-sheepİki deney bütün besleme etkilerini değerlendirmek için yapılmıştır ve zemin arpa taneleri kendi ruminal üzerinde yüksek üre içeren diyet madde (DM) kuru ve ham protein (CP) çözünebilirlik ve erkek kuzu performansını arpa tabanlı diyet beslenir. Arpa taneleri ile 5, 3 ve 1 mm perde ile donatılmış çekiç değirmen yere vardı. DM ve CP ruminal degradabilities bütün ve zemin arpa taneleri Naylon poşet tekniği ile belirlenmiştir. Bütün arpa taneleri kadar Rum 48 h kuluçka bozulmuş değil. Su çözünür ve bir kısmı DM CP arpa azalmıştır ekran boyutu arttı. Etkili Rum bozulması (ERD) DM ve CP azalmıştır ekran boyutu arttı. 2 deneyde, yirmi dört erkek kuzu kullanılmıştır. Kuzuların Sessizliği ile 4 diyet beslenen (1: Bazal diyet + tüm arpa taneleri, 2: Bazal diyet + zemin arpa taneleri 5 mm ekran, 3: Bazal diyet + zemin arpa taneleri ile 3 mm ekran ve 4: Bazal diyet + zemin arpa taneleri ile 1 mm perde) 90 gün için tamamen randomize bir tasarım. Deney sonunda, Kuzuların 18 saat sonra tartıldı su ve yoksunluk besleme ve sonra katletti. Dönüşüm oranı (FCR) yem ortalama günlük kazanç (ADG), önemli ölçüde tedaviler tarafından etkilenen DM alımı. Tüketim bütün arpa taneleri kuru madde alımı ve pelvik ve abdominal yağ arttı. Bu denemenin sonuçları bu tüketimi bütün arpa taneleri feedlot diyetinde 7-8 aylık Kuzuların gösterdi ile bir ilk canlı ağırlık 40 kg tavsiye edilebilir.

Leave a Reply