An Education Blog

word direction logo

Evaluarea calus formarea si embriogeneza în şofran (Crocus sativus L.) pentru recoltare de flori- (Romanian)

Mirjalili Seyed Abbas and Poorazizi Elahe

Agriculture Jahad Institute of Technical and Vocational Higher Education, Tehran, Iran

Islamic Azad University, Najafabad Branch

Key words: tissue culture, saffron, sucrose, temperature, Iran.

Rezumat
Crocus sativus este aparţinând Iridaceae. Datorita naturii sale triploid este steril şi nu este în măsură stabilească seminţe, deci acesta este propagată doar de cepe. Reproducţie şi produce cepe cu agenţi patogeni gratuit special virusurile este, în general dificil; Deşi producţia vegetativă a plantei nu uşor de noi cepe. Scopul a fost optimizarea mediu, hormoni, nivelul de zaharoză şi temperatura pentru alungirea embriogeneza şi trage de şofran. Prin urmare, un studiu experimental a fost făcut în 7 tratamente şi 4 replici în două temperaturi. Benzil Adenopurine și 2,4-diclorofenoxiacetic acid acetic au fost regulatorii de creştere a plantelor. Datele analizate statistic software. Rezultatele au arătat formarea calus cea mai mare a fost în T4 care conţin 1 mg/aprins de 2,4-D și 2 mg/aprins BAP cu medie de 44.2%. De asemenea, tratamentul cu 45 gm/aprins de zaharoză produs cea mai mare lungime din sedinta. Embriogeneza cea mai mare a avut loc în 4◦C.

Leave a Reply