An Education Blog

word direction logo

Evaluarea contaminării apelor subterane Bucuresti simplu utilizând GIS- (Romanian)

Abbas Ali Cheraghi, Hossein Pirkharrati, Abdolnaser Fazlnia, Ali aryanfar, Ehsan Alizadeh

Environmental Geology, Urmia University, Urmia, Iran

Geology Department, Urmia University, Urmia, Iran

Geology Department, Urmia University, Urmia, Iran

Water Structure, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran.

Environmental Geology, Urmia University, Urmia, Iran

Rezumat

Scopul acestui studiu este de a actualiza informaţiile şi determină calitatea chimică a apelor subterane în Bucuresti şi simplu pentru a controla contaminare şi o utilizare optimă a acestor resurse. În această cercetare, pentru a evalua chimice parametrii de calitate (sodiu, duritate, bicarbonat, calciu, sulfat, clorură, conductivitatea electrică şi pH-ului şi total de saruri solubile) 70 de puturi de apa au fost selectate. Apoi maximă, minimă, medie, deviația standard și coeficientul de variație au fost determinate folosind Excel software şi GIS pachet. Valoarea medie a fiecărui parametru a fost analizate în perioada 2001-2011 şi în comparaţie cu standardele internaţionale. Rezultatele demonstrează medie de sodiu și conductivitatea electrică în apa de băut este aproape de Europa standarde şi medie de pH şi clorură este la mai puţin de standardele menţionate. Bazate pe compoziţia chimică a apei şi hărţi de zonare, se pare activitățile agricole (utilizarea excesivă a îngrăşămintelor chimice, pesticide şi deşeuri agricole) şi Lacul salin Bucuresti au fost eficiente în contaminante piese estică a Câmpiei.

Leave a Reply