An Education Blog

word direction logo

Evaluarea randamentului si randament componente în genotipuri promiţătoare de pâine de grâu în regiunea Ardabil- (Romanian)

Neda Pour Shirin, Aliakbar Imani, Marefat Ghasemi

Department of Agronomy and Plant Breeding, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

Agriculture and Natural Resources Research Center, Ardabil, Iran

Key words: Bread wheat, Yield, Yield Components, Ardabil.

Rezumat
bread-wheatCereale istoric a folosit hranei de către om şi astăzi, diverse produse se prepară din cereale. Experimentul a fost realizat pentru a se evalua 10 genotipuri promiţătoare de pâine de grâu întrun design de bloc complet randomizate cu trei replici și șase probe la staţia de cercetare agricolă şi a resurselor naturale Ardabil în 2013-2014. Şase linii cu o distanta de 20 cm si o lungime de 6 m a fost plantat în fiecare parcelă. Analiza de varianţă a demonstrat diferenţe semnificative au fost observate în rândul genotipuri în termeni toate trăsături cu excepţia numărului de lăstari şi lăstari fertil pe plante. Înseamnă compararea datelor a arătat printre grâu genotipurilor studiate, cea mai mare lungime de plante cu cm 98.39 medie a apartinut genotipul 5 si au fost plasate în clasa cu genotipurile 2 si 9. Genotipul 1 (cu o medie de 83.06 cm) au avut înălţimea plantelor mai mici. Rezultatele au arătat cel mai înalt randament de cereale cu o medie de 11.09 tone la hectar a fost alocată de genotipul 3. În schimb genotip 6 cu o medie de 6.06 ha a avut cea mai mică recoltă de cereale şi a fost plasat în grad finală.

Leave a Reply