An Education Blog

word direction logo

Evalution perubahan beberapa bertindak kultivar grapevine dua terhadap berbeza NaCl- (Malay)

S.Neda Seif, Enayat Tafazzoli, Ali-Reza Talaii, Abdolhossein Aboutalebi, Vahid Abdosi

Department of Horticultural Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Department of Horticulture Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Fars Branch, Fars, Iran

Department of Department of Horticultural Science, University of Tehran, Tehran, Iran

Department of Horticultural science, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran

Key words: Vitis vinifera L., Flame Seedless, Perlette, salinity.

ABSTRAK
Vitis-vinifera-Black-HamburgKemasinan merupakan salah satu faktor penghad bagi anggur yang berkembang di kawasan-kawasan gersang dan separa gersang. Justeru beliau kesan daripada kemasinan pada beberapa ciri fisiologi dan biokimia dua kultivar seedless anggur iaitu Seedless api dan Perlette di bawah tekanan kemasinan disiasat. Reka bentuk eksperimen ialah kebolehupayaan perkiraan Reka bentuk Keratan yang lengkap dengan empat replications. Lima tahap kemasinan (0, 25, 50,75 dan 100 m molar NaCl) dalam air pengairan telah dikaji pada Keratan berakar daripada kedua-dua pengurusan perosak. Keputusan menunjukkan bahawa dengan hotosintesis tahap kemasinan meningkat, jumlah protein larut dan kandungan air daun relatif menurun dan jumlah proline dan gula larut telah meningkat. Kebocoran ion membran sel dan malondialdehyde telah meningkat dengan kemasinan meningkat. Withoute kemasinan permohonan Perlette cultivar menghasilkan nilai terbaik bagi indeks fisiologi dan abdi sendiri. Secara amnya, Perlette cultivar terbukti lebih banyak toleransi terhadap kemasinan daripada cultivar Seedless api pula.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-5-may-2015-jbes/

Leave a Reply