An Education Blog

word direction logo

Faktori koji utječu na šume razvoj stanovišta stručnjaka prirodni resurs u Iranu- (Bosnian (Latin) )

Gholamreza Dinpanah, Sepideh Gholizadeh

Department of Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

Key words: Forests development, natural resource experts.

Sažetak
m_A-view-of-Rain-Forest-by-Nara-SimhanCilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj faktora na razvoj šuma u Iranu. Istraživanje populacija sastojala se od 471 stručnjaci u prirodnim resursima organizacije, koje su odabrane metodom uzorkovanja (n = 220). Metodološki pristup ove studije je bio Opisni korelacijsko. Valjanosti instrumenta je osnovala skupina stručnjaka koja se sastoji od visokih nastavno osoblje i istraživački odbor savjetnika. Pouzdanost analiza provedena je korištenjem Cronbachov Alfa formulu i rezultat je 0,95. Rezultati su pokazali 33,6, 41,4 i 25 posto stručnjaka izrazio tu situaciju razvoja šuma u Iranu su slabe, umjerene i dobro odnosno. Također rezultati višestruke regresijske analize (stepenasto metoda) Pokazali su to Obrazovni i upravljanja faktori objasnio varijacija 16,1 posto šuma razvoja.

Leave a Reply