An Education Blog

word direction logo

Filogenetyczne studium choroby odpornych genów, in silico opracowano- (Polish)

Mahsa Mohammad Jani Asrami, Hamid Najafi Zarrini

Plant Breeding Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU), Sari, Iran

Key words: Resistance genes, Cluster analysis, Phylogenetic analysis

Streszczenie
160302121331_1_900x600Pomimo singnificant zaliczki w zakładzie strategii kontroli choroby, ale także dużą liczbę czynników chorobotwórczych i szkodników przynoszą wiele szkód. Przez porównanie sekwencji aminokwasów białka kodowane przez geny odporności roślin z różnych pochodzenie ewolucyjne wykazano, że genów oporności oparte na strukturalne podobieństwo do produktów białkowych NBS-LRR (nukleotydów wiążące powtarza Rich Site-Leucyna), LRR zewnątrzkomórkowej, receptory kinazy LRR klasyfikowane. Badanie to zbadanie relacji między proteinowe sekwencje genów w różnych roślin, ich intraction był zdecydowany bioinformatyki oprogramowania. Analiza skupień białka sekwencja zidentyfikowane które te geny znajdują się w trzech grupach. Arabidopsis thaliana roślin zawierające gen odporności na RLM1 znajduje się w grupie oddzielnymi. Ewolucyjne odległości matrycy wyniki pokazały, że większości odległość (0,99) między roślina Topola kalifornijska i Solanum lypersicum i minimalna odległość (0.287) między Solanum lypersicum i Vitis vinifera. Wyniki symulacji rangi białka że geny odporności daleko od siebie i nie podobnego pochodzenia. Funkcjonalne wyników Rlm1 genu w Arabidopsis thaliana ujawnił, że gen ten jest zlokalizowany na chromosomie 1 i Wielka z międzykomórkowej lub zewnątrzkomórkowej sygnałów w transmisji sygnałów z membraną do innych prac.

Source/In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p237-241.pdf

Leave a Reply