An Education Blog

word direction logo

Fizyolojik ve mineral besin aspir çeşitlerin farklı tuzluluk karşılık olarak değişiklikler düzey ve mikorizal aşı- (Turkish)

H.Abbaspour, R. Ghouchani1 M.J. Rusta, S. SaidiSar

Department of Biology, Islamic Azad University, Damghan Branch, Damghan, Iran

Key words: Nitrogen, potassium, sodium, phosphorus, Glomus intraradices, Glomus moseae.

Soyut
Yellowfoot mushroom growing, isolated on white

Yellowfoot mushroom growing, isolated on white

İki aspir (Carthamus tinctorius. L) çeşitlerin tohum oluşur aşı ile mikorizasız arbuscular mantar tuzluluk stres durumu altında etkisini incelemek için kullanılmıştır. Faktöriyel deneyi tamamen randomize tasarım (üç yönlü ANOVA) ile 3 çoğaltmalar dayalı kullanılmıştır. 3. seviye tedaviyle tuzluluk (0, 5, 6 ve 12 dS/m) ve mikorizal arbuscular aşı (üç düzey oluşur aşı ve aşılama Glomus intraradices ve Glomus moseae ile) iki türle bu deneyde aspir (Goldasht ve Padide) iki çeşidinde üzerinde uygulanmıştır. İçeriği makro ve mikro besin gibi toplam azot (N), potasyum (K), sodyum (Na), klor (Cl), fosfor (P), magnezyum (Mg), kalsiyum (Ca), bakır (Cu) ve çinko (Zn) ölçü bu çalışmada vardı. Sonuçları göstermek tuzluluk bitkinin yaprak Na, Cl ve Cu gibi bazı öğeleri içeriğini artan ama N, P, K ve Mg. aşı mikorizal mantar gibi diğer önemli besin azalan ile aspir bitki besin eksikliği üzerinde büyük bir etkisi vardı bu durumda P gibi önemli unsurlardan içerik artırarak tuzluluk olumsuz etkisini azaltabilir , N, K. Ayrıca, bu besinlerin aşısını fabrikasında mikorizal aşı tüm stresli ya da olmayan stresli koşullarda olumlu etkileri gösteren serum fizyolojik olmayan koşul altında olmayan aşı daha yüksekti. MG, Ca ve Zn arasında mikro besin hangi bitki daha yüksek verim üretmek önemli vardır. Öyle görünüyor Goldasht güçlendirilmiş olan aşı mikorizal aşılama ile daha iyi bir katkı ve makro nispeten daha yüksek miktarda gösterdi Na ve Cl besin ve daha düşük miktarda.

Leave a Reply