An Education Blog

word direction logo

Fusarium oxysporum f.sp albedinis Ajan bayoud Cezayir sorumlu pectinolytic aktivitesinin incelenmesi- (Turkish)

Karkachi Noureddine, Gharbi, Samia, Kihal Mebrouk, Henni Jamal Eddine

Department of Biology , University of Oran, Algeria

Department of Biotechnology University of Sciences Technologies Oran (USTO), Algeria

Key words: Fusarium oxysporum f.sp albedinis, pathogenicity, pectinmethylesterase (PME), polygalacturonase (PG), citrus pectin.

Soyut
5222046Bu da çalışmanın morfolojik karakterizasyonu, patojen yalıtır morfolojik değişkenlik gösterdi Fusarium oxysporum f.sp albedinis ayrılmıştır. PME ve PG faaliyetleri yalıtır kültür filtrates varsa ve değer biçmek miktar narenciye pektin ve glikoz varlığında daha yüksek gösterdi 10 yalıtır şekerler dozlarda azaltarak pektin metil Esteraz ve polygalacturonase faaliyetleri çalışması. Biz kaydetti bu etkinliği yalıtır arasında değişkendir, yüksek aktivite kaydedilir (1.59 103 U/mol) glikoz ama varlığı içinde 4 kez PG faaliyet narenciye pektin huzurunda kaydedilir daha büyük idi (1.39 103 ve 0,44 103μegr) varlığında % 1 narenciye pektin ve glikoz sırasıyla.

Leave a Reply