An Education Blog

word direction logo

Gibbrellic asit ve titanyum dioksit nano tanecikleri fesleğen (Ocimum basilicum L.) bazı özellikleri kuraklık stresi altında uygulanması değerlendirilmesi- (Turkish)

Hasti Kiapour, Payam Moaveni, Davoud Habibi, Behzad Sani

Agriculture Department, Shahre Ghods University, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Agriculture Department, Shahre Ghods University, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Agriculture Department, Karaj University, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Agriculture Department, Shahre Ghods University, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Key words: Basil, Drought stress, Relative water content Gibberellic acid, Nano-TiO2.

Soyut
basil-and-tomato-closeup-webBu çalışmada Gibberellic asit (GA3) ve titanyum dioksit nano tanecikleri (Nano – TiO2) Ocimum basilicum Ballıbabagiller tıbbi bitki bazı özellikleri üzerindeki etkisini incelemek için yürütülen) kuraklık stres altında. Faktöriyel bir düzenleme ile dört çoğaltmalar hangi A, B, C olan üç faktör ve faktör A randomize tam blok tasarımında fc %100, % 70 fc ve fc % 40 ve faktörü B 0 (kontrol), konsantrasyonları ile GA3 uygulamayla üç düzeyde sulama içeriği ile ilgili olarak yapılan 250 ppm, 500 ppm ve faktör C %0 konsantrasyonları ile titanyum nano tanecikleri üç doz ile , %0.01 ve % 0.03. Sonuçlar kuraklık stresi bitki biyokütle ve yaprak göreli su içeriği ve katalaz ve antosiyanin şifalı bitki fesleğen, sırasında stresin olumsuz etkilerini artırmak için neden Giberellin ve titanyum nano tanecikleri uygulama düzeyi artan azalan neden gösterdi. Çalışmanın sonuçları kuraklık stres bitkinin nicel ve nitel özellikleri azalan nedenleri belirtti. En iyi tedavileri aşağıdaki gibi tanınmıyor: % 100 sulama rejimi, gibberellinler, uygulama ve Nano TiO2 uygulaması ile konsantrasyonu %0.01; % 70 sulama rejimi Giberellin uygulaması ile 250 ppm ve Nano TiO2 konsantrasyon %0,03 konsantrasyon ile; ve % 40 sulama rejimi, Giberellin uygulaması ile 500 ppm ve Nano TiO2 konsantrasyon %0,03 konsantrasyon ile.

Leave a Reply