An Education Blog

word direction logo

Hasil dan menghasilkan komponen kultivar kacang merah dalam corak penanaman yang berbeza sebagai tanaman kedua dalam iklim Kermanshah, Iran- (Malay)

Arefeh Abbasi 1and, Abbas Maleki

College of Agriculture, Islamic Azad University, Ilam Science and Research Branch, Ilam, Iran

Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture, Islamic Azad University, Ilam Branch, Ilam, Iran

Key words: Bean, Grain yield, Planting pattern.

ABSTRAK
1306548566823Untuk menilai kesan penanaman corak pada hasil dan komponen hasil kultivar berlainan kacang sebagai tanaman kedua di wilayah Kermamanshah, eksperimen ini dijalankan berdasarkan tujuan plot split dengan tiga replications reka compplet Keratan blok. Penanaman corak sebagai 15 × 12 cm, 30 cm × 6, 45 × 4 cm, masing-masing, supaya ketumpatan 55.5 plants.m-2 telah dipatuhi dan dianggap sebagai plot utama. Plot utama terdiri daripada tiga corak penanaman dengan 15, 30 dan 45 sm sebagai langkau baris dan 4, 6 dan 12 cm sebagai jarak loji. Enam kultivar kacang termasuk Akhtar, Goli, Pak, Shokofeh, Dorsa dan Daneshkadeh telah ditugaskan sub plot. Selepas penuaian canola sebagai tanaman utama dalam bidang ini, kultivar kacang telah ditanam sebagai tanaman yang kedua pada musim panas tahun 2013. Analisis varians menunjukkan bahawa penanaman corak pada hasil bijirin, hasil biologi dan Indeks menuai adalah signifikan pada paras 1%. berat 100-bijirin dan bilangan pod sepokok adalah signifikan pada tahap 5%, tetapi mempunyai kesan tidak ketara bilangan bijirin setiap pod. Cultivar mempunyai signifcent yang menjejaskan bilangan pod sepokok, bijirin pod, hasil bijirin, hasil biologi dan Indeks hasil tuaian pada tahap 1%. Kandungan protein terjejas akibat cultivar pada tahap 5%. Kesan interaksi antara penanaman corak dan cultivar adalah signifikan hasil bijirin, hasil biologi dan Indeks hasil tuaian pada tahap 1%, tetapi pod sepokok, bijirin pod setiap 100-bijian berat adalah tidak signifikan dengan corak plantig dan cultivar. Hasil bijirin heghest dengan min 445 g.m-2 diperhatikan dalam penanaman corak 45 sm dan Dorsa cultivar dan hasil bijirin yang terendah dengan min 10 g.m-2 adalah bserved dalam corak penanaman 15 cm dan Akhtar cultivar, masing-masing.

Leave a Reply