An Education Blog

word direction logo

Hậu quả Biochar cation và anion của đất cát- (Vietnamese)

Subhan Danish, Uzma Younis, Saira Nasreen, Noureen Akhtar, Muhammad Ehsanullah, Muhammad Tasaddaq Iqbal

Department of Soil Science, Faculty of Agricultural Sciences and Technology, Bahauddin Zakariya University Multan, Pakistan

Institute of Pure and Applied Biology, Bahauddin Zakariya University Multan, Pakistan

Department of Plant and Environmental Protection, University of Agriculture Peshawar, Pakistan

Department of Statistics, University of Sargodha, Pakistan

Department of Environmental Science, Institute of Engineering and Technological Training, National Fertilizer Corporation, Multan, Pakistan

Key words: Biochar, Ionic imbalance, Irrigation.

Tóm tắt
Biochar_0.standard 460x345Tự nhiên anthropogenic sự mất cân bằng của cation anion gây ra sự suy thoái đất. Đây mối quan tâm lớn của đất cũng trồng. Sự mất cân bằng của các ion bất lợi ảnh hưởng đến khả dụng sinh học chất dinh dưỡng dẫn hướng tới năng suất ít hơn. Để đánh giá sự mất cân bằng ion thử nghiệm được tiến hành bằng cách sử dụng 3 mức biochar (BC0, BC5 BC15) dưới vòi nước (TW) nước thải nước (SW) thủy lợi tại Đại học để NFC, Multan. Kết quả chỉ ra rằng BC đáng kể nâng cao sự tập trung của các ion trong đất cát khi tại 65% năng lực lĩnh vực ẩm dưới 35 0C trong 40 ngày. Các ứng dụng của BC15 + SW đáng kể nâng cao độ pH (4,2%) TSS (5,1 nếp gấp) của đất cát so với kiểm soát biochar. Trong cùng một cách BC15 bổ sung cũng khuếch đại Ca + 2 + Mg + 2 (4.2 nếp gấp) Na + 1 (5,4 nếp gấp) các ion cũng như HCO3 -1 (3,6 nếp gấp) Cl-1 (33 nếp gấp) nồng độ trong đất. HCO3-1 các ion có thể đóng một vai trò năng động trong việc khai thác của trao đổi phốt pho. Các ion Cl-1 cao có thể gây ra ngộ độc các nhà máy hạn chế các vi sinh vật hoạt động cũng như trong đất. Tây Nam và tưới biochar Tu chính đất giữ lại các ion tan trong nước nhiều hơn so với TW. Vì vậy, kết luận rằng BC15 tăng đáng kể SAR (2,6 nếp gấp) RSC (1,84 nếp gấp) của đất cát so với kiểm soát biochar. Đó là lý do tại sao một BC cao Na + 1 nên được khuyến khích như khai hoang các đại lý trong đất mặn sodic.

Leave a Reply