An Education Blog

word direction logo

Identifikacija bakterijskih pesti odpornost gena Xa7 v riž (Oryzae sativa L.) z oznako STS- (Slovenian)

Muhammad Waqar Khan, Fida Muhammad Abbasi, Mohammad Shahid Masood, Ashiq Rabbani, Muniba Fida Abbasi, Muhammad Sajid, Uzma Khan, Habib Ahmad

Department of Genetics, Hazara University, Mansehra, Pakistan

Institute of Advance Biotechnology and Genetic Resources, NARC, Islamabad, Pakistan

Department of Botany Hazara University Mansehra, Pakistan

Key words: Oryza sative, Bacterial blight, STS markers.

Izvleček
oriza_sativa_Bakterijske plesen posledica Xanthomonas Oryzae pv. Oryzae (Xoo) je najbolj uničujočih bolezen, riža, ki omejuje pridelka riža v vseh večjih riž regijah Pakistana, zlasti namakanih nižinskih pogoji. Ker bakterijskih patogenov je težko obvladovati, razvoj odpornosti gostitelja rastlin je najbolj učinkovit pomeni za obvladovanje te bolezni. V tej preiskavi, velik gen (Xa-7) širok spekter odpornost na različne dirke patogena je bilo ugotovljeno v različnih sort in vnaprej vrstice riža z SPM marker. Iz 74 sort riža, 31 do 44 je pokazala prisotnost Xa-7. Identifikacija Xa7 gena v riž lahko uporabijo za povečanje stopnje odpornosti obstoječih sort riža.

In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p318-324.pdf

Leave a Reply