An Education Blog

word direction logo

İki seçili cüce Mahaleb (Prunus mahaleb L.) genotip tuzluluk hoşgörü in vitro değerlendirilmesi- (Turkish)

Rahele Ghanbary Moheb Seraj, Ebrahim Ganji moghaddam, Ahmad Asgharzade

Young Researchers and Elite Club, Shirvan Branch Islamic Azad University, Shirvan, Iran

Department of Horticulture, Khorasan Razavi Agriculture and Natural Resources Research Center, Mashhad, Iran

Department Of Agriculture, Shirvan Branch, Islamic Azad University, Shirvan, Iran

Key words: Shoot diameter and length, chlorophyll fluorescence, proline, soluble sugars.

Soyut
Sun_Texasdrought_WEB-800x600Tuzluluk uzun zaman önce baktım birçok dünya yerlerde bitkiler büyüme ve ürün üretiminde önemli kısıtlayıcı faktörlerden biridir. Tatlı ve ekşi kiraz meyve ağaçları tuzluluk hoşgörü için duyarlı bitkiler vardır. Bu çalışma 2013-2014 sırasında sözlüğünün hoşgörü oranı iki cüce seçili mahaleb genotip tuzluluk stres için yapılmıştır. Bu deneme tamamen randomize bir tasarım ile üç çoğaltmalar faktöriyel bir denemede dışarı atılmıştır. İlk faktör, genotip ikiye (DM-171 ve DM-249) düzeyinde ve ikinci faktör NaCl 4 düzeyleri (0, 50, 100 ve 150 mM). Sonuçlar gösterdi tuzluluk önemli bir etkisi vardı içerik ve çözünür şeker uzunluğu ve çapı, klorofil Floresans içeriği, prolin ateş. Artan tuzluluk düzeyiyle, içerik uzunluğu ve çapı ve klorofil Floresans içeriği azaltılmış ve prolin ateş ve çözünür şeker arttı. Sonuçlarımız yoktu iki mahaleb genotip (hariç klorofil) arasında önemli farklılıklar ortaya koymuştur. Genotip DM-249 daha fazla klorofil Floresans DM-171 daha vardı, ama her iki genotip konsantrasyonlarda NaCl arasında anlamlı bir fark vardı. En yüksek tuzluluk kademede (150 mM NaCl) alınan en yüksek prolin içeriği (9.7 mM FW) ve denetimde alınan en düşük prolin içeriği (0.6 mM FW). Oradayken çözünür şekerler (0,24 mg/g FW) yüksek içerik yaprakları altında en yüksek NaCl tuzluluk DM-249 ve DM-171 arasında önemli bir değişiklik bulundu (P < 0,05).

Source/In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p100-105.pdf

Leave a Reply