An Education Blog

word direction logo

İle floresan sonda salmonella algılama kullanarak bir döngü-aracılı izotermal amplifikasyon DNA’ın- (Turkish)

Bita Bagheri, Ali Karami, Gita Bagheri

Molecular Biology Research center, Baghiyatallah Univercity of Medical Sciences, Tehran, Iran

Department of Chemical Engineering, Shahr-e-Qods- Shahriar Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran

Key words: LAMP – Florescent probe- PCR –DNA – Detection.

Soyut
il_fullxfull.457381983_fbvqSalmonellas insan ve hayvanlarda enfeksiyon hastalığına neden Entrobacteriace bir grubuz. Thyphoid, Bacteriemi, Entrocolit ve Salmonelose hızlı, doğru güvenilir ve zaman tanı üzerinde yaygın olarak yayılmasını önlemek için hayati gibi görünmektedir için gelişmekte olan ülkelerde, orada önemli bir sağlık sorunu olduğu ortaya ve salgın haline bu bakteriler neden olur. Farklı bir yöntem kullanılır salmonellas teşhis için bütün bu yöntem, çok sayıda bakteri, pahalı ve özel laboratuar ekipman ve uzman laboratuvar kişisel teşhis etmek için uzun süre gerektirir. Bu araştırmada, salmonella tanı beş tür floresan sonda ile lamba (döngü aracılı izotermal amplifikasyon DNA) yöntemi kullanılan ve PCR ve lamba ile karşılaştırın. Bu yöntem en iyi duruma getirilmiş konsantrasyon zaman, yoklama ve sıcaklık ve optimum koşulu elde edilen lamba üzerindeki sıcaklıkta floresan sonda kullanarak 37° C, anda 0,2 ve % 4 pobe konsantrasyon. Göre elde edilen sonuçlar hızlı, ekonomik, kolay, özel ve hassas değerlendirmek ve bu yöntemin (floresan sonda kullanarak lamba) algılamak için tahlil için en önemli faktörlerden oldu bunların hepsi son derece vardır doğru algılama patojenik virüs, bactereria, parazitler ve diğer tıbbi tanı laboratuvarları, lea gal tıp, tarım ve PCR ve lamba daha o alır kravat zaman lees under araştırma kullanılmak , bu yöntem döngüleri sýcaklýðýna bağımsızdır ve bu yedek termo blok ve renk algılama ile Bisiklete binme termo daha doğrudur ve bulanıklık algılama LAMP daha kolaylaştırmak.

Source/In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p6-14.pdf

Leave a Reply