An Education Blog

word direction logo

Impactul schimbărilor climatice asupra hidrobionţi: o revizuire- (Romanian)

Ivaylo Sirakov, Desislava Slavcheva-Sirakova

Departement of Biology and Aquaculture, Faculty of Agriculture, “Studentski grad”, Trakia University Stara Zagora, Bulgaria

Key words: Climate changes, Hydrobionts, Greenhouse gases, Ocean acidification.

Rezumat
climate-changeClimatice şi modificările sale au un impact direct asupra dezvoltării speciilor diferite hydrobiont. Aceste efecte asupra organismelor acvatice ar putea fi fie pozitiv sau negativ. Fiecare specie se adapteaza special schimbărilor naturale periodice şi de sezon, cu toate acestea, ca răspuns la schimbările climatice neaşteptate este inconsecventă şi nu este întotdeauna adecvat. Factorii de climă legate ar putea influenţa siguranţa alimentelor prin numeroase căi, şi anume schimbări în temperatură şi precipitaţii, creşterea frecvenţei şi intensitatea fenomenelor meteorologice extreme, încălzirea oceanului şi aciditate crescută de habitate acvatice, nivel mai ridicat de poluare. Schimbările climatice ar putea avea, de asemenea, un impact socioeconomical asupra populaţiei hrănire adică agricultura, producţia animalieră (acvacultură), comerţul global, factori demografici şi comportamentul uman. Lucrarea se adreseaza descrie unele dintre schimbările climatice actuale şi viitoare şi posibilul lor impact asupra organismelor acvatice în general. Globale a climei influențează ocean, dar Oceanul, de asemenea, joacă un rol esenţial în modele climatice globale. Organismele acvatice sunt implicate activ în cifra de afaceri a dioxidului de carbon și alți compuși, deci hidrobionţi nu ar trebui să fie ignorate.

Leave a Reply