An Education Blog

word direction logo

In vitro badania genotypów grochu odporny na niedobór żelaza, w oparciu o cechy fizjologiczne- (Polish)

Imran Ahmed, Ahmad Humayan Kabir, Mohammad Farhadur Rahman, Mohammad Firoz Alam

Department of Botany, University of Rajshahi, Rajshahi 6205, Bangladesh

Key words: In vitro culture, Fe deficiency tolerance, peas, chlorophyll concentration, screening.

Streszczenie
_MG_8550-flashBadania genotypów tolerancyjny wobec niedoboru Fe wykonano w szereg z Australii (Santi, Parfield, BC11, BC191, BC 17 i BC14) i genotypów Bangladeszu (BARI-1 i ISPA-2) na podstawie różnych parametrów fizjologicznych. Niedobór Fe spowodował poważne zmniejszenie chlorofilu a i b stężenia w Parafield, BC17 i ISPA-2 uprawianych na MS (Pożywka MS i Skoog) media w warunkach in vitro. W przeciwieństwie chlorofil a i b stężenia były nie znacznie spadła w Santi, BC11, BC91, BC14 i BARI-1. Ponadto liczba liści, strzelać wysokości i wagi zostały znacznie zmniejszone w Parafield, BC17, BD14 i ISPA-2; zważywszy, że Santi, BC11, BC91 i BARI-1 nie wykazują znaczące zmniejszenie w parametrach wyżej wzrostu z powodu niedoboru Fe. Znowu Parafield, BC17 i ISPA-2 wykazały znaczny spadek długości korzenia i korzeń biomasy pod niedoboru Fe. Natomiast te parametry były niezmienne w Santi, BC11, BC91, BC14 i BARI-1 Fe niedobór w porównaniu do kontroli. Na podstawie tych ustaleń, tolerancji niedoboru Fe w tych genotypów groch można sklasyfikować jako: tolerancyjny (Santi, BC11, BC91, BARI-1), pośredni (BC14) i wrażliwy (Parafield, BC17, ISPA – 2). Badanie to pokazuje skuteczność in vitro kultury jako skutecznej metody na ekranie Fe efektywne upraw roślin. Ponadto ranking mogą być stosowane w programie hodowli roślin i mogą mieć wielką przewagę nad konwencjonalnymi metodami.

In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p460-467.pdf

Leave a Reply