An Education Blog

word direction logo

Interspecifice diversitatea genetică a specie Iranian Achillea bazate pe trăsături morfologice şi total de proteine profilare- (Romanian)

Mehdi Mottaghi, Parvin Salehi Shanjani, Ali Ashraf Jafari, Mehdi Mirza, Mohammad Reza Bihamta

Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran

Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran

Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran

College of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran

Key words: Achillea spp., protein, genetic diversity, morphology.

achillea-sppRezumat
Modele de aplicare canturi total de proteine şi trăsături morfologice au fost utilizate pentru a evalua diversitatea genetică între şase specii de Achillea inclusiv A. millefolium, A. filipendulina, A. biebersteinii, A. nobilis, A. tenuifolia şi A. vermicularis. Analiza varianţei trăsăturilor morfologice a arătat toate trăsături evaluate au fost semnificativ diferită între specii. Variaţie genetică ridicată a fost observată pentru ambele profiluri de proteine totale şi fenotipice trăsături. Printre specia Achillea şase, medie polimorfismul % (PPL) şi valorile de aşteptat heterozigosity (a) au fost 54.82 % şi 0.192, respectiv. A. tenuifolia (PPL şi el preţuieşte: 89.47 % şi 0.315, respectiv) a avut cel mai înalt nivel de variabilitate, întrucât A. millefolium au avut cel mai scăzut nivel de variabilitate (PPL şi el preţuieşte: 34.21 % şi 0.132, respectiv). Cea mai mare distanta de genetică şi mai mic similitudine genetică a fost detectat între A. millefolium şi A. nobilis (0.278 şi 0.238, respectiv), care a alocatle în grupuri separate şi le-a făcut o pereche de potenţial pentru hibridizare pentru a ajunge la mare heterozisului efecte la hibrizii lor. Varianţa moleculare (AMOVA) a arătat diferenţele între specii au constituit 30 % din variaţia totală, întrucât diferenţele în specii au fost 70 %. Principiul analizei coordonate (PCoA) a confirmat rezultatele analizei cluster. Analiză morfologică în cele mai multe cazuri corespondat cu cele obţinute prin intermediul analizelor de proteine. Rezultatele au arătat strategiile de conservare ar trebui prevăzută pentru a menţine mare diversitate cu scopul de a imbunatati programele de reproducere viitoare.
Get the original articles in Source: Volume 6, Number 6, June 2015 – JBES

Leave a Reply