An Education Blog

word direction logo

Investighează relaţia dintre capitalul social si job amongnemployees de satisfacţie de administrare de securitate socială Teheran- (Romanian)

G.Amirnejad, S. Nazari

Department of Administration Management, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran

Key words: Social capital, Job satisfaction, Productivity.

Rezumat
3044953-poster-p-1-7-ways-to-identify-leaders-among-your-employeesTrecerea de la o societate industrială la o societate a cunoașterii de creşterea rapidă a activelor necorporale şi activităţi sociale, în comparaţie cu corporale s-a identificat. Prin urmare, pe de o parte, social capital ar trebui să fie considerat ca una dintre formele de capital de la clasificarea de Banca Mondială; pe de altă parte, productivitatea ar trebui considerate ca măsură pentru scopul de succes şi realizări. Oamenii de ştiinţă de cercetare care vizează evaluarea capitalului social şi sale dimensiuni, precum şi satisfacţie a angajaţilor în Social Security Administration. În acest sens, capitalul social şi său dimensiunea structurală şi cognitive au fost măsurate. Productivitatea a fost, de asemenea, măsurate prin metoda DEA folosind modele SE, VRS, şi Sir şi bazat pe intrări şi ieşiri, care, în funcţie de obiective şi ipoteze de studiu, a fost analizat folosind teste statistice, şi anume: analiza de varianţă, analiza de corelaţie şi regresie.

Leave a Reply