An Education Blog

word direction logo

Izolowanie rbcL genu i promotor papryki (Capsicum annuum L.) i jej analiza sekwencji za pomocą narzędzi bioinformatycznych- (Polish)

Meysam Samiee, Bahram Baghban Kohnehrouz

Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran

Key words: Bell Pepper, Plastid Gene, Promoter, rbcL.

Streszczenie
yellow-bell-pepperProbobly ru-BisCO (Rybulozo1,5-bisfosforanu carboxlyase) jest najbardziej białka złożone na naszej planecie. Także to jest kluczowy enzym w reakcji fotosyntezy w chloroplastic zrębu naprawić CO2. Jest to zazwyczaj składał się z ośmiu małych i osiem dużych podjednostki kodowane przez jądro i plastydach odpowiednio. W tym badania możemy imitacja rbcL genu i promotor z wspólne słodkie papryki przez za pomocą całkowitego DNA komórkowych reakcji łańcuchowej polimerazy. Nasze wyniki wykazały, że długość kodowania sekwencji genu rbcL w pieprz jest 1434 bp z 478 pozostałości wyprowadzonych aminokwasów. Analiza insilico promotor regionu wykazała, że regiony-10 i -35 zawierają pola TACAAT i TTGCGC odpowiednio. Dalsze analizy sklonowanych rbcL promotora tworzą tego rodzaju nie ostry pieprz opracowania, że promotor składa się motywy takie jak CAAT-pole, HSE i dobowego.

In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p395-402.pdf

Leave a Reply