An Education Blog

word direction logo

Jouibar seaport industri pelancongannya dan pemasaran: membangunkan strategi melalui penggunaan SWOT model- (Malay)

Hamid Bakhshi, Ahmad Sahraei

Geography and urban planning, Jouibar mayor

Geography and urban planning, expert in GIS center of Jouibar town hall

Key words: Tourism, Coastal tourism, Strategy development, Jouibar seaport.

ABSTRAK
sanJouibar Seaport, walaupun tarikan pelancongan pantai, tidak dapat cukup berjaya dalam menarik pelancong dan membangunkan industri pelancongan. Disebabkan pertindihan pelbagai aspek kehidupan semula jadi dan Kemanusiaan-ekonomi, penyelidikan dalam bidang pelancongan terpakai kaedah penyelidikan deskriptif analitik lebih baik mengenal pasti pelbagai unsur-unsur, tingkah laku dan fungsi sistem ini dan interaksi dengan dengan persekitaran luar. Walau bagaimanapun, oleh kerana perancangan dalam bidang pelancongan memerlukan pemikiran holistik jangka panjang, ia adalah perlu mematuhi prinsip-prinsip metodologi tomonitor perancangan strategik proses. Oleh itu, metodologi berikut telah digunakan untuk kajian ini. Luas pemikiran pendekatan atau Perpustakaan kaedah penyelidikan telah digunakan untuk tujuan projek ini, dan kajian semula Perpustakaan telah dijalankan ke atas pelbagai jenis Banci dan statistik, data statistik, dan pada meluluskan Laporan Pembangunan Wilayah dan dokumen. Pemikiran mendalam bidang atau pendekatan kaedah penyelidikan juga digunakan; dalam pendekatan ini, bidang pemerhatian dan penilaian status dan pelancongan analisis dilakukan melalui pemerhatian tutup kawasan dan tarikannya dan merekodkan status dan ciri-ciri utama. Keputusan menunjukkan bahawa kawasan pantai adalah kira-kira untuk menjadi bertambah baik dan dibina. Oleh yang demikian, strategi utama mestilah konservatif untuk mengekalkan keadaan dan juga sedikit mengganggu untuk menunjukkan bahawa kawasan tersebut hendaklah disediakan untuk menggunakan peluang persekitaran disamping memulihara semula kekuatan dan pencapaian. Oleh itu, strategi-strategi pertumbuhan dan pembinaan akan dipertimbangkan selepas strategi pemuliharaan dan pemeliharaan.

Leave a Reply