An Education Blog

word direction logo

Kajian fosforus sebatian penjerapan kecekapan dalam sumber-sumber sewag dengan menggunakan langmuir dan freundlich equitation dari ekologi bakal- (Malay)

Edris Merufinia, Tooraj Panahi Osalo

Young Researchers and Elite Club, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran

Chemistry – Physics, Expert Laboratory Utilities Wastewater Treatment Plant, Urmia, Iran

Key words: Adsorption Isotherm, Aluminum, Bentonite, Langmuir and Freundlich Equitation.

ABSTRAK
162m-aluminum-mod-silver-machined-face-lipFosforus adalah nutrien utama yang bertanggungjawab ke atas eutrofikasi ekosistem-ekosistem akuakulturtik; oleh itu, adalah penting untuk membangunkan proses baru untuk membuang fosforus dari penyelesaian akueus. Dalam kajian ini, prestasi, kinetics dan adsorbing isotherms bentonit dan bentonit – Alumina kompaun (10% Alumina (Al2O3), 90% bentonit) disiasat. Menurut hasil kajian ini, model penjerapan Langmuir adalah yang terbaik untuk menghuraikan data keseimbangan penjerapan bentonit-Alumina campuran dan bentonit (r2 = 0.999 bentonit – Alumina campuran dan r2 = 0.996 untuk bentonit). Parameter Langmuir Isotherm bentonit dan bentonit – Alumina telah Qm = 15.2, 18.1 mg/g dan K = 4.3, 5.5 L/mg, masing-masing. Di samping itu, parameter Freundlich Isotherm telah K = 6.6, 9.12 dan n = 3.05, 3.7, masing-masing. Campuran bentonit-Alumina adalah didapati lebih berkesan untuk fosforus daripada bentonit (97% dalam 140 min berbanding 90% dalam 140 min).

Leave a Reply