An Education Blog

word direction logo

Kajian pelbagai keadaan dan trend untuk melindungi pelbagai ekosistem di Esfahan di floristic,- (Malay)

Zahara Jafari, Fariba Aslani, Samira Mesri

Range Management, Department of Watershed and Range Management, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, University of Gorgan, Iran

Range Management, Department of Watershed and Range Management, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, University of Gorgan, Iran

Department of Soil, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, University of Gorgan, Iran

Key words: Floristic, Condition, Trend, Vegetation, Rangeland, Esfahan.

ABSTRAK
Rangeland09-LTumbuh-tumbuhan merupakan salah satu komponen yang paling penting daripada ekosistem semulajadi yang sebagai tambahan kepada syarat-syarat daripada menyatakan ia menunjukkan keadaan alam sekitar yang sedia ada. Kajian tumbuhan keadaan kes kajian telah dijalankan untuk mengenal pasti kebolehan rantau dan batasan supaya penggunaan kekal. Kawasan kajian dikenal pasti menggunakan perisian Google Earth dan kemudian adalah dikawal oleh bidang Ukur dan peranti GPS. Pertama sekali, senarai floristic di kawasan ini dan borang hayat loji telah disediakan. Pelbagai keadaan yang telah dikenalpasti oleh kaedah 6-faktor Dr. Goodwin yang telah diubahsuai oleh dr. Bassiri dan mengingati. Untuk menentukan pelbagai aliran pemarkahan kaedah telah digunakan dan kami mempertimbangkan mendapati tanda-tanda dalam tumbuh-tumbuhan dan pepejal dalam kajian kes ini. Hasil kajian menunjukkan bahawa keadaan rangelands di Kampung Nanadegan di kedua-dua jenis adalah miskin. Dalam menentukan trend pelbagai jenis pertama, jumlah markah positif adalah + 9 dan jumlah markah negatif adalah-19, jadi trend jenis pertama adalah negatif dan dalam jenis kedua, jumlah markah positif adalah +14 dan jumlah markah negatif adalah-14 trend jenis yang kedua adalah malar.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-5-may-2015-jbes/

Leave a Reply