An Education Blog

word direction logo

Kajian Perbandingan parameter phytochemical dan aktiviti antioksidan terkumpul Zea mays daripada kawasan-kawasan yang berbeza dari Isfahan- (Malay)

Narine Keshishian, Leila Amjad, Sima Yahyaabadi

Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

Department of Biology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

Key words: Antioxidant activity, Environmental pollutions, Flavonoid, Phenoilc compounds.

ABSTRAK
58Ia adalah diketahui bahawa pencemaran alam sekitar akan Kesihatan-membahayakan untuk manusia dan kesan-kesannya merangkumi perubahan enzim darah, anemia, hiperaktiviti dan gangguan saraf. Pelbagai Antioksidan semulajadi telah terasing daripada pelbagai jenis bahan tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan mengandungi pelbagai Kumpulan sebatian fenolik yang termasuk phenolics yang mudah, asid fenolik, anthocyanins, derivatif asid hydroxycinnamic dan flavonoid. Oleh yang demikian, dalam kajian ini, kesan pencemaran industri dan medan elektromagnet pada parameter phytochemical Zea mays telah ditentukan. Jadi, tumbuh-tumbuhan di kumpul dari Timur kawasan Isfahan (sekitar kawasan perindustrian, kawasan medan elektromagnet dengan kawasan bebas-pencemaran), Iran dan kandungan sebatian berfenol, jumlah flavonoid dan aktiviti antipengoksida disiasat. Supaya penilaian aktiviti antioksidan dan jumlah fenolik, flavonoid daripada methanolic ekstrak tumbuhtumbuhan telah digunakan dari DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) model sistem, kaedah Folin-Ciocalteu dan kaedah kolorimetri aluminium klorida, masing-masing. Keputusan kajian ini telah dianalisis menggunakan ujian statistik yang berbeza termasuk ANOVA dan LSD. Keputusan menunjukkan bahawa jumlah phenol, flavonoid dan aktiviti antipengoksida telah menurun dalam semua sampel yang tercemar tetapi -ketara penurunan mendadak diperhatikan pada dikumpul Zea mays dari kawasan pencemaran elektromagnet. Keputusan ini menunjukkan bahawa jawapan yang berbeza dalam tumbuh-tumbuhan yang tercemar dan tumbuh-tumbuhan yang bebas tercemar adalah disebabkan oleh tekanan oksidatif aruhan dan.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-5-may-2015-jbes/

Leave a Reply