An Education Blog

word direction logo

Keberkesanan empangan semak di topik ini; kaji selidik dalam kotok pemisahan di wilayah Khuzestan, Emiriah Arab Bersatu- (Malay)

Seyed Ali Bani Shoaib, Mohammad Heidarnejad

Department of Irrigation, College of Agriculture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, ahvaz, Iran

ABSTRAK

Pengangkutan enapan akan proses-proses yang menyebabkan kerugian Tahunan jutaan Tan tanah dari kawasan semulajadi dan pertanian di Iran. Proses ini menyebabkan kehilangan nutrien tanah serta mengisi takungan dan pemendapan terusan, dsb. Projek-projek kami bekerjasama terutamanya telah disediakan dan dilaksanakan bertujuan untuk mengawal hakisan tanah, banjir kawalan, dan mengurangkan kesan-kesan mereka yang musnah. Penilaian projek-projek kami bekerjasama memainkan peranan yang penting dalam menyelesaikan isu-isu teknikal dan pelaburan dalam projek-projek kajian jenis ini, kami telah mengkaji menganjak Kotok yang terletak di Andika County, Wilayah Khuzestan, Emiriah Arab Bersatu. Air larian mengalir dalam Lembangan Kecil pours ke dalam Sungai Karun dan kemudian memasuki ke dalam takungan empangan Shahid Abbaspour. Semasa musim hujan, banjir menganjak menyebabkan hakisan tanah Wilayah dan penghantaran enapan melimpah ke takungan empangan ini. Sehubungan dengan itu, pembetulan struktur telah dibina bagi mengawal enapan, seperti pemeriksaan empangan batu kering dan gabion. Pemisahan Kotok dibahagikan kepada 12 kerja unit (petak); dalam kajian ini, parameter tertentu telah diperiksa bagi setiap petak yang termasuk Kumpulan Hydrologic Information dan erodibility tanah, petak kawasan, jumlah Tahunan enapan, bilangan dan saiz struktur-struktur yang dibina, dan isipadu sedimen terperangkap. Menurut kaji selidik itu, pembinaan empangan Daftar telah ketara dikawal pengangkutan enapan sebanyak sebagai 30% hingga 80% Tahunan enapan di petak tersebut di mana pembinaan struktur adalah mungkin.

Leave a Reply