An Education Blog

word direction logo

Keberkesanan sampah ayam sebagai baja untuk penanaman padi: prospek baja organik di Bangladesh- (Malay)

Md. Khayul Alam Bhuiyan, Abdul Kadir Ibne Kamal, Fahad Ahmed, Md. Khabir Uddin

Department of Environmental Sciences, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka- 1342, Bangladesh

Key words: Poultry Litter, Nutrients, Fertilizer, Rice Production.

ABSTRAK
chickens-700x500Kemajuan dalam ilmu dan teknologi sepanjang dekad kebelakangan memihak kepada pertumbuhan dan aktivitiaktiviti pengeluaran ayam di negara-negara membangun, serentak pengumpulan jumlah sisa, terutamanya baja dan membuang sampah, dijana oleh pengeluaran intensif punca masalah alam sekitar yang utama. Kajian ini berkaitan dengan keberkesanan sampah ayam sebagai baja organik untuk pengeluaran beras. Sebab itu, ciri kimia iaitu kalium (k), jumlah Nitrogen (N), Ammonium (NH4-N), fosforus (P) dan tahap kecekapan sampah ayam daging dan lapisan telah ditentukan. Membuang sampah lima daging ayam dan lima lapisan ayam sampah sampel dianalisis. Dalam penyiasatan menunjukkan bahawa purata kepekatan fosforus (sebagai P2O5) adalah 3.6%, 2.5%; N jumlah akan 1.6%, 1.7%; Ammonium (NH4-N) adalah 0.4%, 0.8% dan kalium (sebagai K2O) 1.5%, 1.3% terdapat dalam daging dan lapisan sampah ayam masing-masing. Kalium (k), jumlah Nitrogen (N), nilai-nilai Ammonium (NH4-N) berada di tahap standard baja organik, tetapi nilai-nilai fosforus (P) melebihi tahap standard baja organik. Kajian ini dipercayai berkhidmat bahawa sampah ayam boleh digunakan sebagai alternatif baja kimia untuk meningkatkan pengeluaran beras dan strategi yang berkesan untuk menguruskan sisa ayam yang berlebihan.

Leave a Reply