An Education Blog

word direction logo

Kepelbagaian ciri-ciri kimia dan abdi sendiri dan penilaian kemasinan toleransi dalam ubat-ubatan Portulaca oleracea L. genotypes- (Malay)

Niyayesh Farrokhmanesh, Ahmad Reza Golparvar, Davoud Naderi

Department of Plant Breeding, College of Agriculture, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

Department of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

Key words: Portulaca oleracea L., salinity, shoot, sodium, tolerance.

ABSTRAK
7465394-common-purslane-pink-flowersPortulaca oleracea L. adalah untuk halophyte Tahunan yang dapat menahan kemasinan seperti sayur-sayuran, foraj atau tumbuhan ubat-ubatan. Dalam usaha untuk mengkaji kesan kemasinan berbeza peringkat pada beberapa sifat-sifat kimia dan abdi sendiri dan kemasinan tolak-ansur dalam Portulaca oleracea L. ujikaji yang telah dijalankan menggunakan dwipihak melengkapkan Reka bentuk blok dengan tahap kemasinan yang berbeza (0, 7, dan 25 deci-Siemens/m) pada Portulaca oleracea genotypes. Replications tiga soal-selidik dan eksperimen telah dijalankan pada tahun 2013 di dalam rumah hijau penyelidikan Universiti Islam Azad, Cawangan Isfahan (Khorasgan). Hasil penyelidikan mendedahkan bahawa nilai-nilai ketinggian tumbuhan, berat kering pucuk, akar berat basah, kandungan sodium menembak, kandungan sodium akar, akar kalium, nisbah kalium untuk natrium dalam menembak, nisbah kalium untuk natrium dalam akar adalah berbeza secara ketara daripada nilainilai yang diperolehi bagi Kumpulan kawalan. Di sisi lain, nilai berat basah akar dan pucuk berat kering pula tidak berbeza dengan ketara kepada tahap kemasinan 7 deci-Siemens. Walau bagaimanapun, pada 25 deci-Siemens tahap kemasinan pengurangan ketara diperhatikan dalam nilai yang tersebut di atas. Keputusan peperiksaan menunjukkan bahawa tumbuhan ini adalah sangat tahan kemasinan manakala genotypes yang diperoleh daripada Ahwaz, Mashhad, dan Miandoab juga menunjukkan tahap yang tinggi rintangan yang kemasinan 25 deci-Siemens. Oleh yang demikian, tumbuhan ini boleh digunakan sebagai ubat-ubatan kilang di kawasan-kawasan di bawah tekanan kemasinan.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-6-june-2015-jbes/

Leave a Reply