An Education Blog

word direction logo

Kepelbagaian spesies odonata dewasa di kawasan terpilih Lanao Del Sur, Filipina- (Malay)

Fathma Aliah Dimapinto, Olga M. Nuñeza, Reagan Joseph T. Villanueva

Department of Biological Sciences, Mindanao State University – Iligan Institute of Technology, Iligan City, 9200, Philippines

Forestal Healing Homes and Therapeutic Milieu, Forestal Road, Cabantian, Davao City, 8000 Philippines

Key words: Damselfly, Dragonfly, Ecological factors, Endemic, Indicator.

ABSTRAK
sbgallery Common Blue Damselfly Berrington 3 7 10 MG_2051 1_filteredOdonata (dragonfly dan biru jantan biasa) memainkan peranan yang penting dalam ekosistem. Ia dianggap satu kumpulan petunjuk dalam menentukan status fluvial habitat. Kerja lapangan di kawasan terpilih di Lanao del Sur telah dijalankan untuk menentukan fauna Odonato yang hadir di sini. Dewasa Odonata sampel telah dikumpul menggunakan kaedah memetik tangan dan sapu mata punai dari tapak-tapak pensampelan yang empat. Indeks kepelbagaian, persamaan indeks dan analisis surat-menyurat berkanun telah ditentukan menggunakan paleontologi statistik perisian pakej (kala tak sempurna) versi 2.17c. Dua puluh satu spesies (10 damselflies dan 11 Pepatung) telah didokumenkan dengan endemism yang rendah sebanyak 42.86%. Banyaknya relatif tinggi % 37.28 diperhatikan dalam laman web 4. Laman 1 dan 3 diperhatikan mempunyai kepelbagaian spesis yang tinggi manakala tapak 2 dan 4 mempunyai kepelbagaian spesis yang sederhana. Jadilah agihan lebih atau kurang walaupun spesies di kawasan-kawasan yang dicuba. Penguasaan Pseudagrion pilidorsum pilidorsum dicatatkan di bandar Marawi. Berkanun analisis surat-menyurat menunjukkan bahawa faktor persekitaran seperti ketinggian, suhu udara dan kelembapan mempengaruhi banyak spesies. Ternyata bahawa aktiviti-aktiviti yang berpunca dari perbuatan manusia menghadkan kejadian dan kaya dengan Odonata, terutamanya spesies endemik.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-5-may-2015-jbes/

Leave a Reply