An Education Blog

word direction logo

Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan sekitar springs untuk menyokong Pemuliharaan sumber air di belu, Timur Nusa Tenggara, Indonesia- (Malay)

Ferdinandus Boy Kali, Zaenal Kusuma, Amin Setyo Leksono

Master Program of Environmental Resource Management, University of Brawijaya, Malang, Indonesia

Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Brawijaya, Malang, Indonesia

Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Brawijaya, Malang, Indonesia

Key words: vegetation, conservation, water sources, Lasiolat District, Belu Regency.

ABSTRAK
2198999663Kajian ini telah dijalankan di kawasan tadahan Lahurus, Wetihu, Wewai dan Mauhalek, Daerah Lasiolat Belu Regency, Timur Nusa Tenggara. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui komposisi spesies dan penstrataan tumbuh-tumbuhan di springs untuk menyokong Pemuliharaan sumber air. Tumbuh-tumbuhan persampelan telah dijalankan menggunakan kaedah quadrate. Data telah dikumpulkan untuk analisis deskriptif-quantitatively cara menggunakan Indeks nilai paling penting. Hasil kajian menunjukkan terdapat 71 spesies dan individu 1,910 tergolong kepada 30 keluarga. Pengiraan hasil kajian menunjukkan kewujudan spesis dominan berdasarkan kepentingan nilai indeks yang tertinggi didapati di kawasan kajian (> 50%). Spesies yang ditemui adalah Caryota mitis, Spathodea campanulata, Intsia bijuga, Aglaia argentea, Alstonia scholaris, pokok kecil, Terminalia catappa, Arenga pinnata dan Ficus sp. Dari analisis kuantitatif, ia menunjukkan bahawa terdapat tiada spesies yang menguasai ke atas struktur lain spesies atau komuniti nilai indeks yang dominan adalah stabil kerana c = 0. Indeks kepelbagaian spesies pokok fasa di tapak kajian dikategorikan rendah hingga sederhana dengan nilai 0.94 dengan 1.12.The keputusan pengiraan Indeks persamaan komuniti fasa pokok di tapak kajian seperti berikut; Lahurus-Wetihu diperolehi nilai 59.46%, 30.30 Wetihu-Wewai dan Wewai – 46.67 Mauhalek. Penstrataan tumbuh-tumbuhan di kawasan kajian adalah lengkap dari satu Strata ke Strata E. Tumbuh-tumbuhan telah didapati dalam secara amnya satu spesies tempatan yang boleh berkembang dan membangunkan secara optimum pada musim bunga. Spesies yang ditemui Spathodea campanulata, Intsia bijuga, pokok kecil, Dendrocalamus sp., Zysigium sp dan sp. Ficus spesies yang ditemui adalah dianggap mempunyai nilai yang baik bagi pemuliharaan tanah dan pemuliharaan air kerana ia mempunyai kanopi penubuhan padat dan seni bina kompleks akar.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-4-april-2015-jbes/

Leave a Reply