An Education Blog

word direction logo

Kesan baja dan pemakanan tambahan keatas produktiviti kualiti dan Malaysia air di kolam-kolam ikan di bawah stok ketumpatan ikan yang seragam- (Malay)

Sumaira Abbas, Khizar Samiullah, Farhat Jabeen, Riffat Yasin, Muhammad Samee Mubarik, Sajid Yaqub, Muhammad Hafeez-ur-Rehman, Shahzad Ahmad, Khurram Feroz, Muhammad Ashraf

Department of Zoology, GC University Faisalabad, Pakistan

Department of Fisheries & Aquaculture, Ravi Campus Pattoki UVAS Lahore, Pakistan

Key words: Inorganic and organic fertilizers, supplementary feed, plankton productivity.

ABSTRAK
pesticide-farmKajian telah dijalankan untuk menyiasat kesan pelbagai baja dan makanan tambahan ke atas parameter kualiti air. Tahap-tahap oksigen terlarut adalah lebih tinggi dalam kaya nutrien dan kolam-kolam yang padat di Malaysia. Terdapat perbezaan yang agak kecil dalam air parameter kualiti antara rawatan dan musim yang berbeza tahun. Nilai-nilai alkalinity dan kekerasan kekal sama tanpa mengambil kira jenis input. Jumlah pepejal adalah lebih tinggi dalam kolam tersebut dengan kedua-dua jenis baja dan makanan tambahan. Perbezaan adalah lebih menonjol dalam tahap produktiviti Malaysia yang sentiasa lebih tinggi nutrien kolam yang padat di mana semua input yang dicadangkan turut hadir. Semasa musim perbezaan ini Walau bagaimanapun benar-benar dikurangkan menunjukkan aktiviti metabolik dan penguraian rendah. Jadi maka dapatlah disimpulkan bahawa kualiti air boleh dikekalkan dalam julat boleh diterima jika semua input ditambah cara diukur dengan baik dan terurus. Aktiviti kala dan ditapis buruk sentiasa membawa kepada kesan-kesan merosak.

Leave a Reply