An Education Blog

word direction logo

Kesan daripada beberapa faktor alam sekitar menggunakan kaedah LFA pengedaran loji (kajian kes: rangeland musim panas Valuyeh Wilayah Mazandaran)- (Malay)

Seyedeh Mohadeseh Ehsani, Gholamali Heshmati, Reza Tamartash

Department of Range land and Watershed Management, Gorgan Agricultural Sciences and Natural Resources University, Gorgan, Iran

Faculty of Range land and Watershed Management, Gorgan Agricultural Sciences and Natural Resources University, Gorgan, Iran

Faculty of Range land and Watershed Management, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran

Key words: Environmental factors, Distribution of vegetation, LFA, Valuyeh summer rangeland.

ABSTRAK
Objektif utama kajian ini adalah untuk meninjau faktor-faktor alam sekitar yang berkesan atas Taburan spesies tumbuhan yang menggunakan kaedah LFA di bahagian utara dan Selatan Valuyeh musim panas rangeland, Iran. Kedua-dua aspek dalam ketinggian 16002200 m digunakan 14 transects 50 meter dan 70 plot 1 × 1 bersama-sama transect dan ke arah yang utama cerun Hilir ke arah kawasan tersebut. Ia dijalankan dengan sistematik persampelan rawak dan spesies tumbuhan yang dikenali dalam plot ini. Selain itu, ia diangkat 11 parameter tanah permukaan, seperti perlindungan tanah, litupan jembala penyakit, perlindungan sampah, perlindungan Cryptogam, Kerak pecah-ness, hakisan jenis & keterukan, bahan-bahan dideposit, tanah permukaan roughness, permukaan melawan. Kemudian PBKD dan CCA analisis ini digunakan untuk menentukan kesan faktor persekitaran ke atas taburan tumbuh-tumbuhan. Hasil menunjukkan bahawa faktor afektif yang penting pada taburan tumbuh-tumbuhan dalam dua aspek Selatan dan Utara adalah ketinggian, cerun dan kestabilan masing-masing.

Leave a Reply