An Education Blog

word direction logo

Kesan daripada pelbagai bahan sarung ke atas hasil dan kuantitatif Indeks Agaricuss ubrufescens dan Agaricuss bisporus- (Malay)

Omid Askari-Khorasgani, Mehrdad Jafarpour, Ahmad Reza Golparvar

Department of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

Department of Plant Breeding, College of Agriculture, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

Key words: Agronomic performance, casing layer, production cycle, mushroom.

ABSTRAK
409226221-beg_august_035Sarung merupakan sebahagian ruji penanaman cendawan dengan kesan yang mendalam kepada fructification dan hasil tanaman. Kaji selidik ini bertujuan untuk memperbetulkan pengaruh pelbagai sarung alternatif materialson badan fruiting, hasil, dan tempoh kitaran pengeluaran Agaricuss ubrufescens dan Agaricuss bisporus. Rawatan sarung yang dinilai termasuk tanah biasa, Duch tanah, menghabiskan Kompos cendawan dari A. bisporus, vermicompost dari menghabiskan Kompos cendawan, vermicompost dari zeolite, sisa pepejal perbandaran dan gabungan mereka juga. Menggunakan perisian SPSS, analisis data telah dijalankan pada yang benar-benar Keratan rekabentuk kebolehupayaan dan ujian LSD. Hasil kajian ini mendedahkan bahawa produktiviti tertinggi A. bisporuswas diperolehi dengan menggunakan lapisan sarung yang terdiri daripada Duch tanah + vermicompost daripada sisa pepejal Perbandaran (2:1). Sarung paling cekap untuk A. subrufescence telah biasa tanah + Duch tanah (1:1), biasa tanah + vermicompost dari menghabiskan Kompos cendawan (2:1), tanah biasa + vermicompost dari pepejal Perbandaran sisa (2:1), masing-masing. Mencampurkan vermicompost dari Kompos cendawan yang dibelanjakan dan vermicompost daripada sisa pepejal Perbandaran dengan tanah biasa yang membawa kepada sebabkan tempoh pertumbuhan dan tempoh semusim A. subrufescence. Kesimpulannya, kajian ini menonjolkan kecekapan menggunakan vermicompost sebagai bahan alternatif sarung untuk mempertingkatkan produktiviti dan mempercepatkan kitaran pengeluaran.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-6-june-2015-jbes/

Leave a Reply