An Education Blog

word direction logo

Kesan daripada tanah runtuh attaabad mendorong Tasik pada kehidupan penduduk Hulu Hunza Hulu, Daerah Hunza-Nagar- (Malay)

Karamat Ali, Farida Begum, Qamar Abbas, Rehmat Karim, Shaukat Ali, Haibat Ali, Muhammad Akbar, Salar Ali, Sultan Ishaq

Department of Environmental Sciences, Karakoram International University, Gilgit, Pakistan

Department of Biological Sciences, Karakoram International University, Gilgit, Pakistan

Key words: Landslide, Lake, livelihood, Karakoram Highway.

ABSTRAK
Crater-Lake-at-the-Mouth-of-Taal-Volcano-in-Luzon-PhilippinesPakistan ini terletak di jalan lintas sempadan plat, mengalami pelbagai bencana gempa bumi, banjir, glasier Tasik letupan banjir, kemarau, salinization, tanah runtuh air-pembalakan dan berulang. Kertas kerja ini cuba meneliti impak 2010 Attaabad kejadian tanah runtuh pada kehidupan penduduk atas aliran atas Hunza, Pakistan. Borang soal selidik jumlah 128 telah diisi dari mangsa-mangsa bencana yang terjejas. Walau bagaimanapun, data sekunder diperolehi daripada kajian geologi Pakistan, pihak berkuasa pengurusan bencana kebangsaan dan Bantuan Kemanusiaan fokus bagi Malaysia. Penduduk Hulu atas Hunza yang hilang sumber utama pendapatan dari kentang yang disebabkan oleh tanah runtuh induced tasik dan air Tasik dibanjiri ke tanah pertanian dan tenggelam Lebuhraya Karakoram. Bahagian eksport dan import bagi produk pertanian, buah-buahan dan akses kepada keperluan asas hidup seperti penjagaan kesihatan, bekalan elektrik dan pendidikan pelajar-pelajar dan kanak-kanak teruk terjejas. Hasil kajian ini mendedahkan bahawa ketidaktentuan tinggi tentang masa depan mereka, kerana kewujudan Tasik Attaabad yang tidak disengajakan. Dalam sekatan pula mempunyai kebolehcapaian kepada bekalan makanan dan harga yang tinggi melebihi kebanyakan orang mampu yang terhad. Ini telah disengajakan kerosakan yang dahsyat kepada nyawa manusia, tanaman berdiri, perumahan, infrastruktur dan lain-lain harta. Tasik tanah runtuh induced mengajar pengajaran penting mengenai penilaian bahaya, bencana alam dan yang paling penting, perhubungan awam semasa krisis.

Leave a Reply