An Education Blog

word direction logo

Kesan haba yang merawat barli gandum atas ruminal kemusnahan DM yang menggunakan teknik beg nilon- (Malay)

Valiollah Palangi, Akbar Taghizadeh, Yousef Mehmannavaz and Hamid Paya

Member of Young Researchers Club, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran

Department of Agriculture , Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

Key words: barley grain, treated with 120º C heat and nylon bags.

ABSTRAK
barley grain-1Kajian ini telah dijalankan untuk menentukan nilai tanpa bijirin barli (treateated PBB dan dirawat dengan 120º C haba) menggunakan teknik beg nilon dalam Gizel kambing biri-biri. TOW fistulae Gizel kambing biri-biri dengan purata kg 50.5±2.5 BW yang digunakan dalam rekabentuk Keratan yang lengkap. Kehilangan DM ruminal telah diukur 0, 4, 8, 16, 24, 36 hingga 48 kebolehkikisan perkara kering h. treateated PBB barli dan bijirin yang dirawat di 48 h adalah 73.62 dan 66.37%, tiada adalah lebih tinggi dan lebih rendah masing-masing, yang menunjukkan perbezaan yang signifikan (p < 0.05). Keputusan DM kebolehkikisan ciri-ciri yang menunjukkan modelIII yang paling cocok untuk kehilangan bijirin DM barli.

Leave a Reply