An Education Blog

word direction logo

Kesan-kesan air sisa yang terawat Universiti Islam Azad, Cawangan Roudehen pengairan pada Ligustrum vulgare- (Malay)

Maryam Farahani, Ali Reza Rahi

Environment Department, Islamic Azad University of Roudehen Branch, Roudehen, Iran

Key words: Irrigation, Wastewater, Ligustrum vulgare, plant pigments.

ABSTRAK
bgMenggunakan semula air sisa yang dirawat untuk pengairan, bergantung kepada ciri-ciri boleh sama ada bermanfaat atau berbahaya. Oleh itu, semasa kajian ini dijalankan untuk menilai kesesuaian penggunaan air effluen daripada Universiti Azad Islam Roudehen untuk pengairan medan hijau bagi kesan ini kawasan dan tis kualiti (Ligustrum vulgare). Empat rawatan yang berbeza pengairan air termasuk (1/3 air + 2/3 air, air 2 /3 + 1/3 air sisa, air dan kumbahan air sisa yang tulen) digunakan untuk pengairan selama 6 bulan. Rumah hijau ujikaji telah dilakukan benar-benar Keratan rekabentuk dengan replications tiga tumbuhan secara berasingan. Sampel tumbuhan telah dilakukan pada akhir setiap bulan dan ciri-ciri kimia air pengairan serta abdi sendiri dan fisiologi tumbuhan telah ditentukan. Kemudian hasil dianalisis oleh perisian SPSS. Hasil kajian menunjukkan bahawa kualiti effluen sisa kumbahan dianggap sesuai untuk pengairan sawah yang hijau harapkan MPN dan TSS. Jumlah nutrien, Na + dan EC efluen air sisa adalah lebih tinggi dari air, manakala DO dan Ca2 + adalah kurang. Maksimum bilangan cawangan dan pigmen tumbuhan daripada Ligustrum vulgare diperhatikan dalam rawatan pengairan (2/3 air + 1/3 air). Jadi, mencampurkan air kumbahan dan air serta bidang pengajian (2/3 air + 1/3 air) berbanding dengan air tulen mempunyai positif menjejaskan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan serta mengurangkan kos bagi pengairan.

Leave a Reply