An Education Blog

word direction logo

Kesan maut sub daripada Tiny kuprum oksida (CuO) ke atas parameter darah ikan Lee Koh (Cyprinus Carpio)- (Malay)

Mohadeseh Miri, Abdolali Rahdari

Department of Natural Ecosystems Mananegmen, International Center of Hamoon Wetland, University of Zabol, Zabol, Iran

Department of Fisheries, International Center of Hamoon Wetland, University of Zabol, Zabol, Iran

Key words: Cyprinus carpio, Nanotechnology, CuO, ALT, AST.

cyprinus-carpioABSTRAK
Nanoteknologi adalah mengenalpasti dan mengawal bahan-bahan dalam dimensi antara nanometers 1-100 kerana sifat-sifat fizikal, kimia dan biologi bahan biasa dalam dimensi ini. Kebimbangan tentang kemungkinan bahaya melepaskan nanoparticle bahan-bahan alam sekitar semakin meningkat dengan peningkatan perkembangan teknologi ini. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji kesan nanoparticle kuprum oksida dan AST dan ALT enzim dalam serum darah daripada ikan Lee Koh. Dalam kajian ini, enam sekumpulan enam belas lampam (Cyprinus carpio) yang terdiri daripada kumpulan kawalan terdiri dan lima Kumpulan yang terdedah kepada kepekatan Tiny 5, 10, 50, 100 dan 150 μg.l-1 selepas pendarahan dilakukan selepas jam 24, 48, 72 dan 96. AST dan ALT enzim, protin, urea dan glukos dalam serum darah telah diukur oleh auto-penganalisa dan kortisol dengan kit komersil. Hasil kajian menunjukkan bahawa jumlah enzim AST dan ALT, glukosa, kortisol dan urea signifikan (p < 0/05) meningkat di dalam darah karp terdedah kepada Tiny berbanding ikan kawalan. Selain itu, perbezaan yang signifikan (p < 0/05) diperhatikan antara faktor-faktor yang disebut harga dan asas pada pelbagai tempoh masa, tetapi protein tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan (p > 0/05) berbanding dengan kawalan dan 5 lain-lain. Kumpulan karp bertindak-balas terhadap nanoparticle tembaga dalam persekitaran dan ia telah dapat menggunakan faktor-faktor yang diukur seperti enzim AST dan ALT sebagai indeks pencemaran persekitaran dengan nanoparticle tembaga.
Get the original articles in Source: Volume 6, Number 6, June 2015 – JBES

Leave a Reply