An Education Blog

word direction logo

Kesan memakan monensin profil asid lemak holstein Lembu tenusu- (Malay)

Peyman Eyvazi, Mahtab Jalili, Sattar Nurmohammadi

Department of Agriculture, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad Moghan, Iran

Key words: Monensin, Dairy cow and CLA.

ABSTRAK
dairy cow and CLA.-1Kajian ini dijalankan untuk menyiasat keberkesanan monensin profil asid lemak susu pada lembu tenusu Holstein. Untuk lembu 12 kajian ini dengan berat awal ± 625 48 kg telah diperuntukkan untuk Kumpulan kawalan dan Kumpulan monensin, dengan 6 Replikasi dalam setiap kumpulan yang menggunakan sepenuhnya Keratan rekabentuk (CRD). Eksperimen berjaya dicapai sepanjang 21 hari termasuk tempoh percubaan pra (14d) dan tempoh padang ragut (7d). Diet telah diberi dua kali sehari untuk setiap Kumpulan. Kandungan asid linoleik terkonjungsi Diet dengan monensin adalah lebih tinggi daripada lain-lain dan terdapat perbezaan yang signifikan (P < 0.05).

Leave a Reply