An Education Blog

word direction logo

Kesan menggunakan air kumbahan pada sifat-sifat kimia tanah di bawah kaedah-kaedah pengairan titisan dan furrow- (Malay)

Parviz Haghighat Jou1 and Rasoul Asadi

Water Engineering Department, Faculty of Soil and Water, University of Zabol

Member of Young Researchers and Elite Club, Islamic Azad University Kerman Branch, Kerman, Iran, (Corresponding Author)

Key words: Wastewater, Furrow irrigation, Drip irrigation, Chemical characteristics of soil.

ABSTRAK
Kepentingan pengambilan air dalam alam ekonomi, kemanusiaan, pertanian, dan perindustrian tidak akan diabaikan. Oleh yang demikian, pelaksanaan pelbagai kaedah untuk pengairan melalui air berkualiti rendah seperti air sisa ini dianggap sebagai yang tepat serta pendekatan yang praktikal. Di samping itu, air sisa boleh dianggap sebagai satu sumber yang kaya dengan merujuk kepada bahan-bahan organik dan mineral yang membawa kepada pembajaan tanah. Untuk menilai kesan air kumbahan, kajian kini bertujuan untuk menyiasat airsisa yang ditapis daripada Kerman (di Iran) pada ciri-ciri kimia tanah mengikut kerangka kaedah dua titisan dan furrow pengairan berbanding pengairan air Perigi. Selain itu, kajian kini diteliti tempoh pengairan selama enam hari sepanjang tempoh enam bulan. Sampel diperolehi daripada bahagian tengah suasana di bahagianbahagian dua kedalaman cms 0-30 dan cms 30-60 dalam empat rawatan furrow pengairan dengan baik air, pengairan furrow dengan air sisa, pengairan titisan dengan baik air, serta menitis pengairan dengan air kumbahan dalam rangka blok Keratan yang sempurna melalui tiga frekuensi. Hasil kajian menunjukkan pengurangan dalam amaun keasidan, peningkatan kemasinan, peningkatan phosphor fosforus, serta meningkatkan nitrogen nitrat dan kepekatan logam berat dalam kedalaman tanah melalui furrow pengairan berbanding pengairan titisan.

Leave a Reply