An Education Blog

word direction logo

Kesan pencemaran alam sekitar pada parameter phytochemical dan aktiviti antipengoksida buah Quince, Apple dan Mulberry- (Malay)

P.Mohsenpour, L. Amjad, S. Yahyaabadi

Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

Department of Biology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

Key words: Antioxidant activity, Environmental pollution, Flavonoid, Phenoilc compounds.

ABSTRAK
SONY DSC

SONY DSC

Tindakan manusia akan menyebabkan perlahan atas tuduhan membunuh dengan tumbuhan dan spesies haiwan dalam alam semulajadi melalui pencemaran toksik disebabkan oleh kemajuan industri dan teknologi dalam dekad kebelakangan. Untuk mendedahkan keracunan logam, kesan pencemaran perindustrian pada parameter phytochemical Malus domestica, Cydonia oblonga dan Morus alba telah ditentukan. Jadi, tumbuh-tumbuhan yang dikutip dari Timur kawasan Isfahan (sekitar kawasan perindustrian: kawasan pencemaran dan kawasan bebas-pencemaran), Iran dan kandungan sebatian berfenol, jumlah flavonoid dan aktiviti antipengoksida disiasat. Hasil kajian menunjukkan bahawa jumlah phenol, flavonoid dan aktiviti antipengoksida telah menurun dalam semua sampel yang tercemar tetapi penurunan penting diperhatikan di Cydonia oblonga. Keputusan ini menunjukkan bahawa tindak balas yang berbeza dalam tumbuh-tumbuhan yang tercemar dan tumbuh-tumbuhan yang bebas tercemar adalah disebabkan oleh tekanan oksidatif induksi dan alam keracunan dalam tumbuh-tumbuhan.

Leave a Reply