An Education Blog

word direction logo

Koncentraciju teških metala u opterećenja sedimenta rijeke Kalpani u okrugu Nowshera, Khyber Pakhtunkhwa Pakistana- (Bosnian)

Iram Alam Sthanadar, Aftab Alam Sthanadar, Benazir Begum, Naila Alam Astanadar, Muhammad Ishaq, Mehmood Ul Hussan, Muhammad Jamal Nasar, Asif, Said Alam, Amina Ali Khan, Ali Muhammad, Sana Ullah

Department of Zoology, Islamia College University, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

Department of Physics, Government Girls College Dargai, Malakand, KP, Pakistan

Department of Geography, University of Peshawar, KP, Pakistan

Department of Environmental Sciences, University, Peshawar

Department of Zoology, University of Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

Fisheries and Aquaculture Lab, Department of Animal Sciences, Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan

Key words: River Kalpani, Heavy metals, Pollutants, Sediments pollution.

Sažetak
87870033Za istraživanja provedeno koncentraciju teških metala kod rijeke Kalpani u okrugu Nowshera Khyber Pakhtunkhwa Pakistana. Teške metale proučavali su olova (Pb), krom (Cr), kadmij (Cd), cink (Zn) i nikal (Ni). Uzorkovanje je provedeno tokom mjeseca srpnja do listopada, 2013. Koncentracije teških metala Utvrđene putem Perkin Elmer AS 3100 plamen atomski apsorpcijski spektrofotometar. Koncentracija ispitivane teških metala je varirala između uzorkovanja mjeseca i položaj. Sve u svemu srednja vrijednost snimljeni (mokre težine) za Cr, Zn i Ni su 0.214±0.016 μg g-1, 0.552±0.099 μg g-1 i 0.509±0.069 μg g-1 odnosno dok Pb i Cd nije otkriven u bilo kojem uzorku sedimenta preko uzorak položaj. Rezultati su pokazali, teški metali su prisutni po redoslijedu Zn > Ni > Cr dok Pb i Cd nije otkriven na sve. Rezultati pokazuju da sve ispitivane teške metale su padale u predloženi dopuštene granice osim cinka, koja je ispadala iz dopuštene granice za uzorkovanje mjeseci i mjesta uzorkovanja.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-4-april-2015-jbes/

Leave a Reply