An Education Blog

word direction logo

Lactococcus lactis jako wektora jamy ustnej dla klonowania ciepła szok białka A z Helicobacter pylori- (Polish)

Samaneh Dolatabadi, Tahereh Falsafi, Mahmoud Mahmoudi

Department of Microbiology, Faculty of Biology, Alzahra University, Tehran, Iran

Immunology Research Center, BuAli Research Institute, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

Key words: Helicobacter pylori, Heat shock protein A, Probiotic, Lactococcus lactis.

Abstrakcja
helicobacterLactococcus lactis, bakterie probiotyczne bezpieczny będzie jednym z potencjalnych kandydatów do klonowania. Celem niniejszego badania było sklonować H. pylori białka szoku cieplnego (hspA) w Lactococcus lactis do zastosowania w badaniach immunologicznych. sekwencji genu hspA H. pylori zawierające jego Opt tag 26695 powstał i został wstawiony do E. coli-L. lactis transport wektor pNZ8148, przekształcony w E. coli MC1061, i jego wstawiania została potwierdzona metodą PCR. Oczyszczony rekombinowany plazmid została wprowadzona do L. lactis NZ9000 przez electrotransformation. Obecności genu hspA w pNZ8148 transport wektor, a także w L. lactis NZ9000 transformants została potwierdzona przez enzymatycznego trawienia, PCR i sekwencjonowanie klonowanie produktów. Ze względu na bezpieczeństwo i znaczenie bakterii probiotycznych rekombinowany L. lactis NZ9000 wyrażając H. pylori hspA białka będzie kandydatka doustnej szczepionki przeciwko H. pylori.

Leave a Reply