An Education Blog

word direction logo

Letupan glasier Tasik banjir di Lembah Bagrot – ancaman baru disebabkan oleh perubahan iklim- (Malay)

Dostdar Hussain, Muhammad Raza, Ghulam Rasul, Muhammad Ismail

Integrated Mountain Area Research Center KIU Gilgit, Baltistan, Pakistan

Department of Computer Science KIU Gilgit, Baltistan, Pakistan

Pakistan Meteorological Department, Islamabad, Pakistan

Key words: Climate Change, Glacier, GLOF, GB, Remote sensing.

ABSTRAK
13-climatechangGlasier receding di utara Pakistan adalah salah satu bukti-bukti yang paling boleh dipercayai dalam iklim global yang berubah-ubah. Lebur glasier di rupa bumi bergunung-ganang ini tinggi boleh disebabkan kepada meningkatkan risiko glasier berkaitan bahaya. Salah satu risiko-risiko tersebut adalah glasier Lake letupan banjir (GLOFs). Sebagai glasier berundur, borang glasier Tasik di belakang moraine atau ais empangan-empangan. Empangan ini agak lemah dan boleh pecah secara tiba-tiba kesannya, melaksanakan isipadu air yang dibawa Lumpur, serpihan dan bongkah batu yang besar. Bantahan tersebut menjadi bencana kepada masyarakat dan infrastruktur hiliran seperti melepaskan berjuta-juta meter padu air masuk secara tiba-tiba. Glasier penipisan dan retreat di Lembah Bagrot telah mengakibatkan pembentukan tasik-tasik glasier yang baru dan pembesaran sedia ada disebabkan oleh pengumpulan glasier cair air. Satu kajian telah dijalankan di Lembah Bagrot mengenai kesan perubahan iklim pada potensi GLOF. Selain itu inventori GLOF rantau ini telah dibangunkan dengan menggunakan teknologi RS/GIS. Beberapa tasik yang berpotensi berbahaya akan memerhatikan pertimbangan. Hasil menunjukkan bahawa sesetengah daripada Tasik telah meningkat dalam saiz dan terdedah kepada GLOF. Peningkatan suhu dan kerpasan juga boleh mencetuskan peristiwa GLOF di Lembah ini. Model arah aliran linear bagi suhu dan kerpasan telah dibangunkan untuk Lembah kepada analisis suhu dan kerpasan impak peristiwa GLOF.

Leave a Reply