An Education Blog

word direction logo

Logam berat tekanan pada parameter pertumbuhan cacing daun kapas, Dungun Spodoptera (Boisd.), (Lepidoptera: Noctuidae)- (Malay)

S.A. Abu Elela, W.M. Elsayed

Entomology Department, Faculty of Science, Cairo University, Giza, Egypt

Key words: Cotton leaf worm, Spodoptera littoralis, Heavy metals, Growth parameters.

ABSTRAK
Cotton_leaf_roller_larvaeSebilangan besar serangga dipengaruhi dengan mudah oleh sebilangan bahan cemar; seperti kadmium (Cd) dan plumbum (Pb). Kadmium mempunyai kebimbangan antarabangsa yang semakin meningkat kerana keracunan yang secara umumnya dianggap lebih tinggi berbanding lain-lain logam berat. Dalam kajian ini, kami cuba untuk menilai kesan kedua-dua kadmium dan membawa pada jangkamasa untuk larval dan pupal bersama-sama dengan orang dewasa lanjut usia. Dari keputusan yang diperolehi, kami mendapati bahawa rawatan kadmium (Cd) pembangunan larval, METAMORFOSIS terganggu dan menurun kewujudan kedua-dua larvae dan pupae. Kewujudan larvae makan daun kacang kastor dirawat dengan kadmium purata peratusan keseluruhan adalah jauh lebih rendah berbanding dengan kawalan dan rawatan plumbum. Ia adalah diperhatikan bahawa, peratusan pupation berjaya di bawah rawatan plumbum (pupation 93% peratus) dan kelangsungan hidup larval peratusan mencatatkan nilai tertinggi (94%) berbanding dengan rawatan kawalan dan kadmium. Kajian diandaikan bahawa plumbum menjejaskan pertumbuhan parameter serangga.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-4-april-2015-jbes/

Leave a Reply