An Education Blog

word direction logo

Luarea în considerare a efectelor allelopathic Artemisia annua L. caracteristicile morfologice ale Lactura sativa L.- (Romanian)

Mohammad Hossein Bijeh Keshavarzi, Tohid Nooralvandi, Parviz Omidnia

Young Researchers and Elites Club, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Department of Agriculture, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Department of Agronomy and Plant Breeding, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Rezumat

Înflorire şi facultatea germinativă sunt pas important din viaţa plantelor. Pentru a studia efectul allelopathic de extracte apoase de Artemisia annua L. pe de creștere economică timpurie de salata, un experiment a fost proiectat întrun complot complet accidentale cu 5 tratamente (control, 25%, 50%, 75% şi 100% din concentrația de extracte apoase) şi repetarea de patru ori în laborator. Software-ul SAS a fost folosit pentru a analiza datele şi Duncan test la 5% din probabil nivelul indicat efectul de diferite concentratii de extract a fost semnificativ pe caractere morfologice, cum ar fi rata de germinare şi procentul, Plumula şi radicelă lungimi şi greutăţi proaspete şi uscate de material săditor.

Leave a Reply