An Education Blog

word direction logo

Mekanisma genetik hasil berkaitan penanda abdi sendiri jawapan untuk meningkatkan hasil bijirin dalam persekitaran berbeza hexaploid gandum- (Malay)

Hafiz Ghulam Muhu-Din Ahmed, Muhammad Shahid Saddam, Adeel Khan, Anmol Fatima, Saira Saleem, Mariam Hassan, Siddra Zahid, Mubra Benish

Department of Plant Breeding and Genetics, University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan

Department of Plant Genetics, Quaid-e-Azam University Islamabad, Pakistan

Key words: genetic architecture, diallel, gene action, epistasis, generation.

ABSTRAK
0213_feature_3_generations_460x335Gandum adalah bijirin yang penting dunia yang memainkan peranan yang memberangsangkan dalam memenuhi keperluan makanan penduduk manusia. Peningkatan hasil adalah bergantung kepada pengenalpastian genotypes genetik unggul dan sesuai dan eksploitasi mereka. Yang diallel 5 × 5 salib menggunakan lima gandum Varieti/aliran iaitu Aas-11, Millat-11, SH-95, 9272 dan 9276 telah dijalankan untuk meneliti genetik hasil dan hasil berkaitan sifat-sifat abdi sendiri. Semua sifat yang menunjukkan kepentingan rakyat peringkat tinggi selepas analisis varians. Pelbagai SH-95 terbukti combiner umum yang terbaik untuk loji ketinggian, panjang spike, merejam ketumpatan, bilangan bijirin setiap spike. Salib 9272 x Milla-11 merupakan combiner terbaik bagi bilangan bijirin spike setiap 1000-bijian berat. SH-95 x 9272 terbukti terbaik combiner khusus untuk kawasan daun bendera, berat 1000-bijirin dan bijian hasil sepokok. Pembahagian varians komponen mempamerkan bahawa magnitud GCA varians adalah lebih besar daripada varians SCA untuk ketinggian tumbuhan, bendera daun kawasan, panjang spike, ketumpatan spike dan bilangan bijirin setiap jenis aditif spike dipaparkan gen tindakan supaya penambahbaikan dan pemilihan akan mungkin dalam generasi awal. Pemilihan awal akan sukar bagi berat 1000-bijirin dan hasil bijirin sepokok kerana varians SCA adalah lebih besar daripada perbezaan GCA yang menunjukkan kesan dominasi.

Leave a Reply