An Education Blog

word direction logo

Menentukan sensitiviti alam sekitar hutan bakau di Hara dilindungi kawasan- (Malay)

Mohsen Dehghani, Abdolreza Karbassi

Department of the Environment, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran

Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran

Key words: Coastal, Marine Pollution, Environmental Sensitivity, Mangrove Forest, Hara Protected Area.

ABSTRAK
486753489Hara dilindungi Daerah, salah satu ekosistem marin persisiran pantai, mempunyai banyak kepentingan dengan memiliki kepelbagaian biologi dilindungi oleh hutan paya bakau. Ciri-ciri yang unik bagi kawasan ini telah membawa kepada perkembangan bandar, luar bandar, industri dan pelancongan yang berterusan dan mempunyai kepentingan ekonomi dan sosial. Kajian ini telah dijalankan dalam toanalyze perintah kualiti physicochemical parameter air permukaan dan logam berat dalam sedimen dengan memilih 27 Stesen persampelan pada tahun 2011. Keputusan kajian ini membuktikan bahawa perbezaan antara mengukur parameter pengukur dalam 4 bulan (Februari, Mei, Ogos dan November) adalah kebanyakannya agak besar. Di samping itu, parameter pengukur di Stesen-stesen utara kawasan dilindungi Hara ini kebanyakannya lebih daripada Pusat Wilayah Selatan yang akan disebabkan oleh kepadatan penduduk dan aktiviti-aktiviti perindustrian di kawasan ini.

Leave a Reply