An Education Blog

word direction logo

Mengguna pakai konsep kecekapan penggunaan air ekonomi untuk menentukan corak semusim optimum di bandar Rayen- (Malay)

Fatemeh Karandish, Rasoul Asadi

Water Engineering Department, Zabol University, Zabol, Iran

Member of Young Researchers and Elite Club, Kerman Branch ,Islamic Azad University, Kerman, Iran

Key words: Alfalfa, Barely, Corn, Wheat, Water Use Efficiency, Optimal Cropping Pattern.

ABSTRAK
purple-flowers-alfalfa-summerWalaupun mempunyai keadaan yang baik untuk tanaman pertanian yang banyak, Iran menghadapi kekurangan air yang teruk disebabkan oleh pola semusim yang tidak wajar di bahagian-bahagian yang banyak negara. Dalam kajian ini, konsep air menggunakan kecekapan (WUE) dan produktiviti ekonomi air (WPe) telah digunakan untuk mengutamakan empat tanaman ditanam bersama di bandar Rayen; seperti gandum, jagung, alfalfa dan hampir tidak. Penggunaan air tanaman adalah dikira dengan mendarabkan pekali tanaman oleh peluhan rujukan semasa musim yang semakin meningkat. Setelah hasil pendapatan bersih setiap unit yang menghasilkan tanaman dan penuaian akhir, WUE dan WPe adalah dikira bagi semua tanaman. Hasil kajian menunjukkan bahawa WUE yang tertinggi dan yang terendah adalah bagi gandum (0.94 kg m-3) dan alfalfa (1. 56 kg m-3), masing-masing. Selain itu, jagung dengan pendapatan bersih kira-kira 75 juta Riyal ha-1 dan hampir dengan pendapatan bersih kira-kira 40 juta Riyal ha-1 mengambil pertama dan tempat, masing-masing dari segi pendapatan bersih. Oleh itu, jagung WPe adalah lebih tinggi daripada gandum dan barli. Supaya tanaman jagung akan membawa kepada manfaat yang lebih tinggi berbanding dengan tanaman lain di kawasan kajian. Berdasarkan keputusan, penanaman jagung adalah digalakkan kerana untung bersih yang tinggi, WUE dan WPe.

Leave a Reply