An Education Blog

word direction logo

Mengkaji peranan Masjid dan kurikulum itu dalam pembangunan pendidikan dan pendidikan sains di dunia Islam- (Malay)

Mikael Alipour, Mohammad Nemati Boukane, BanafshehAghajaniRikande

MA Curriculum , Foundations of Education, kharazmy University, Tehran, Iran

Bachelor of elementaryeducatio ,Faculty of Education, AzadUniversity, Mahabad, Iran

Bachelor of educational technology, Faculty of Educational Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran

Key words: Mosques, The curriculum, Education, Science education, The Islamic world.

ABSTRAK
omar-saifudinIslam sentiasa menjadi kepentingan yang besar kepada pendidikan dan memupuk insan dan dalam Al-Quran dan tradisi dan amalan Nabi dan Imam infallibles penekanan adalah tentang kepentingan pendidikan Masjid pertama Islam sentiasa menjadi peranan yang sangat penting dalam kewujudan pendidikan yang berkembang maju dan melatih individu-individu yang bertanggungjawab mempunyai Masjid dapat tempat pertama di mana Islam datang untuk mengajar orang ramai supaya nyata tiang masjid asas ajaran Islam mempunyai pendidikan tinggi dalam dunia Islam telah memberi impak Sains, Pendidikan Sains, dan penciptaan dan perkembangan kehidupan rohani dan layak telah mendapat bantuan. Kurikulum yang telah dilaksanakan di masjid-masjid kurikulum yang telah dilaksanakan di masjid-masjid, undang-undang dan etika perkembangan sains, termasuk Sains dan perubatan dan Sains, teologi dan Tafsiran Sastera dan matematik astronomi dan geografi dan kerapkali berada dan highbrow masjid-masjid yang terkemuka telah dibangunkan dalam artikel ini deskriptif analisis peranan dalam pembangunan pendidikan dan latihan kepada masjid-masjid di dunia Islam , telah dikaji dan dianalisis dalam artikel deskriptif analisis peranan dalam pembangunan pendidikan dan latihan kepada masjid-masjid di dunia Islam, telah dikaji dan difahami.

Leave a Reply