An Education Blog

word direction logo

Menyemai penilaian tarikh pada sifat-sifat phenological canola genotypes di bawah panas dan separa gersang iklim (Wilayah Ahvaz)- (Malay)

Mohammad Khayat, Abdolamir Rahnama, Shapoor Lorzadeh, Shahram Lack

Young Researchers and Elite Club, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

Faculty Member of Agricultural Research, Education and Extension Organization, Iran

Department of Weed Science, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran

Department of Agronomy, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

Key words: Canola, Sowing Date, Phenology, Genotypes.

ABSTRAK
canolafields05-640x423Menilai ciri-ciri phenological tanaman rapeseed menyediakan keupayaan untuk menguruskan penanaman berdasarkan kesesuaian optimum kepada keadaan alam sekitar. Oleh yang demikian, percubaan berdasarkan susunan plot split di blok lengkap Reka bentuk telah dijalankan pada musim 2005-2006 agronomik yang telah dikaji. Percubaan telah dilakukan, dengan 4 penanaman tarikh (Nov, 6 dan 21 Dis, 6, 21) sebagai plot utama dan 4 rapeseed genotypes (Hyola 401, Pp401, R.G.S.003, 500 pilihan) sebagai subplots itu. Kerana berat segerak utama peringkat pembangunan dengan jantung akhir musim penanaman yang lewat, menyebabkan tarikh penanaman yang pertama dibuat hasil yang lebih baik berbanding dengan lain-lain tarikh penanaman. Hyola 401 hibrid pada dalam masa yang singkat (7.9 hari) telah tempoh berbunga tertinggi (21.3 hari) dan genotip terawal pemeraman (hari 138.1). Akhirnya menurut hasil penyelidikan ini, menyemai hibrid 401 Hyola pada 6 Nov sebagai tarikh penanaman yang sesuai adalah digalakkan.

Leave a Reply