An Education Blog

word direction logo

Molekularna analiza markerów RAPD odmian popularnych herbaty (Camellia sinensis) z północno-wschodnich Indiach porażone przez herbata komara błędów (Helopeltis theivora)- (Polish)

Shaheen Shah, RNS Yadav, PK Borua

Centre for Studies in Biotechnology, Dibrugarh University, Assam, India

Department of Life Sciences, Dibrugarh University, Assam, India

Key words: Camellia sinensis, RAPD, Helopeltis theivora, molecular variation, polymorphic information content, discriminatory power.

Streszczenie
cha-verde2Napić się herbaty (Camellia sinensis) jest przygotowany w północno-wschodnich Indiach od cztery popularne herbaty klonów a mianowicie; TV1, TV23, S3A3 i Tinali. Badania przeprowadzone badanie molekularne zmiany wśród tych klonów herbaty w stosunku do Helopeltis theivora zarażenia. W sumie 27 genotypów roślin herbaty (próbki 26 zakażonych i 1 zdrowy) składający się z 4 odmiany-TV1, TV23 S3A3 (najbardziej wrażliwych), Tinali (umiarkowanie podatne) zostało pobrane od 7 prowadzi herbata gardens znajduje się w Dystrykt Dibrugarh, Assam, Indie. RAPD została wykonana przy użyciu 10 random Primery. W sumie 113 zespołów znaleziono 90 polimorficzny zespołów i 23 Monomorficznego zespołów w wszystkie 27 przystąpienia. Polimorfizm % zespołów wskazanej znaczne zróżnicowanie genetyczne (78.82%) z średnią paskowany deseń 16.9. Dyskryminujące mocy ‘ wahały się od 0,92 do 0,98 dla 9 primers(A-I) z wyjątkiem podkład J(0.81). Podczas gdy zawartość polimorficzny informacji 4 podkłady mieściła się w przedziale od 0,25 do 0,35 (średnio locus informacyjny). Genetyczne podobieństwo szacowane przez współczynnik podobieństwa Jaccard w wykazały wysoką zmienność (średni współczynnik wartości 0.52%). Dendogram, zbudowane przez UPGMA Metoda generowane 3 klastrów z większości Tinali, S3A3 i TV1 próbek w klastry A, B i C odpowiednio. TV23 przystąpienia wskazuje podobieństwa genetycznego z TV1, który może wyjaśnić przyczynę ich większą podatność. Podczas gdy S3A3 przystąpienia wykazał podobieństwo z Tinali Grupa która wyjaśnia mniejsza podatność. W ten sposób wyniki RAPD wykazały wysoką polimorfizm wśród odmian i wykazały, że rośliny niższe zakażenie może port odpornych genów, które mogą być wykorzystane dla programów doskonalenia upraw.

Leave a Reply